Naar inhoud

Overstappen naar Acerta

Kiest u voor Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, dan kiest u voor een marktleider en voor alle expertise en ondersteuning die daarbij hoort. Acerta Sociaal Verzekeringsfonds verzorgt het sociaal statuut van meer dan 280.000 zelfstandigen en meewerkende echtgenoten en telt ruim 110.000 aangesloten vennootschappen.

Bij Acerta staat u centraal. U kunt bij uw dossierbeheerder terecht voor informatie over uw dossier en over de sociale wetgeving en voor ondersteuning en advies.

De prijs die u betaalt aan uw sociaal verzekeringsfonds wordt uitgedrukt in een percentage van uw sociale bijdrage. Bij Acerta betaalt u het laagste beheerskostenpercentage van het land. Dankzij onze schaalgrootte kunnen wij die lage prijs ook in de toekomst blijven waarborgen.

Bent u vandaag aangesloten bij een ander fonds en wilt u overstappen naar Acerta, dan brengen wij dat graag voor u in orde. U moet om over te stappen aan volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet als zelfstandige minstens vier kalenderjaren zijn aangesloten bij uw huidige fonds. Gaat het om een vennootschap, dan moet uw vennootschap minstens drie kalenderjaren zijn aangesloten bij uw huidige fonds. Sloot u tijdig aan, dan begint die termijn vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin u was onderworpen. Ging het om een laattijdige aansluiting, dan gaat de termijn pas in op de eerste dag van het kwartaal waarin u de aansluiting ondertekende.
  • De ontslagname gebeurt vóór 1 juli en gaat dan in op 1 januari van het volgende jaar.
  • Alle verschuldigde bedragen (bijdragen inclusief alle verhogingen, intresten en kosten) bij uw huidig fonds moeten op 31 december voldaan zijn.

U kunt bovendien niet meer van fonds veranderen vanaf 1 januari van het jaar waarin u de pensioenleeftijd bereikt of een vervroegd pensioen verkrijgt.

Als zelfstandige overstappen naar Acerta

Om van fonds te veranderen, moet u een verklaring van ontslag en een verklaring van aansluiting invullen. U dient ze beide in bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds. Wij versturen uw formulieren aangetekend naar uw oude fonds vóór 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar van de overkomst.

U vindt de Verklaring van ontslag en de Verklaring van aansluiting in de bundel hieronder:

Kiest u voor Acerta, dan betaalt u een beheerskost van 3.05% op uw sociale bijdragen. Dat is de laagste kost in ons land.

Als vennootschap overstappen naar Acerta

Om van fonds te veranderen, moet u voor uw vennootschap een verklaring van aansluiting bij Acerta invullen. Hierop vermeldt u ook uw vorige fonds. U dient uw aansluitingsverklaring in bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds.

  • De verklaring van aansluiting voor vennootschappen vindt u hieronder:
Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Eerste werknemer
Aanwerven
Verlonen
Starten met personeel?
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer