Naar inhoud

Home Starten met personeel Kom je in aanmerking voor fiscale voordelen?

Kom je in aanmerking voor fiscale voordelen?

De vrijstelling van de sociale bijdrage van jouw eerste werknemer

Om onbeperkt in de tijd elk kwartaal opnieuw een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdrage van één van uw werknemers te kunnen aanvragen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de aanwerving van jouw eerste medewerker moet gebeuren tussen 2016 en 2020.
  • nog nooit onderworpen zijn aan de RSZ-wet voor de tewerkstelling van een werknemer op het ogenblik dat deze eerste werknemer wordt aangeworven, of
  • sinds minstens 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming voorafgaan, hieraan niet meer onderworpen zijn geweest.

Tot slot gaat men ook na of je samen met andere werkgevers een technische bedrijfseenheid vormt. Zo heb je geen recht op een vrijstelling als de eerste werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam was.

De korting op de bedrijfsvoorheffing

Zowel kleine ondernemingen als micro-ondernemingen komen in aanmerking voor een korting op de bedrijfsvoorheffing.

Een kleine onderneming is een onderneming die in het laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar aan minstens twee van de volgende criteria voldoet:

  • een jaargemiddelde van het personeelsbestand van maximaal 50 werknemers
  • een maximale jaaromzet van 7.300.000 euro (excl. BTW)
  • een balanstotaal van maximaal 3.650.000 euro

Een micro-onderneming is een onderneming die op het einde van het belastbaar tijdperk aan minstens twee van de volgende criteria voldoet:

  • een gemiddelde van het personeelsbestand van maximaal 10 werknemers
  • een maximale omzet van 700.000 euro (excl. BTW)
  • een balanstotaal van maximaal 350.000 euro

Vervolgens mag jouw onderneming niet langer dan 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Als de onderneming een werkzaamheid voortzet die voordien uitgeoefend werd door een natuurlijke persoon of andere rechtspersoon, vangt de termijn van 48 maanden aan op het ogenblik van de eerste inschrijving in de KBO door die natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Bereken wat een eerste werknemer jou zou kosten

Vul het online formulier in en wij zorgen voor een berekening op maat.

Bereken het vandaag nog

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
VAPZ
POZ
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Starten met personeel
Starten met personeel
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer