Naar inhoud

Home Pensioen Pensioen berekenen

Pensioen berekenen

Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

De hoogte van uw pensioen hangt af van verschillende factoren:

  • uw sociaal statuut: zelfstandige en/of werknemer en/of ambtenaar;
  • uw pensioenloopbaan;
  • de hoogte van uw inkomsten;
  • uw gezinssituatie.

Om te weten wat uw pensioen zal zijn, moet er dus een individuele berekening gebeuren. Waar kunt u daarvoor terecht?
 

U heeft een gemengde loopbaan en bent ouder dan 55 jaar

Iedere Belg met een loopbaan als zelfstandige en/of werknemer kan vanaf de leeftijd van 55 jaar een pensioenraming aanvragen. Dit kan telefonisch op het nummer 1765 (optie 1 – 1 – 6050) of via het aanvraagformulier ‘raming van uw toekomstige pensioenrechten’.

Er wordt in die berekening een simulatie gemaakt van uw pensioen op 65 jaar. Om de twee jaar, kunt u een aangepaste berekening aanvragen. Bent u ook ambtenaar geweest, dan gaat u best langs in één van de pensioenpunten van de RVP.

Die vindt u op pensioenpunt.be. Daar kunt u deskundigen van de 3 pensioenorganisaties raadplegen op één plaats.

Bent u 59 jaar of ouder, dan kunt u zelfs overwegen om een effectieve pensioenaanvraag te doen. Op die manier berekent de pensioendienst uw pensioen, rekening houdend met uw volledige carrière (zelfstandige, werknemer en overheid). U hebt dan een zicht op uw werkelijk pensioenbedrag. Beslist u om toch nog niet op pensioen te gaan, dan meldt u dit schriftelijk aan de pensioendienst en kunt u nog enkele jaren verder werken. Let wel op: om vervroegd met pensioen te gaan, moet u aan de loopbaanvoorwaarde voldoen. Aan de hand van de volgende tabel kunt u berekenen of u al dan niet met vervroegd met pensioen kunt gaan.
 

Pensionering 60 61 61,5 62 62,5 63 64 65
2014 40 39 39 39 39 39 39 -
2015 41 41 40 40 40 40 40 -
2016 42 41 41 40 40 40 40 -
2017 43 42 42 42 41 41 41 -
2018 43 42 42 42 42 41 41 -
2019 e.v. 44 43 43 43 43 42 42 -

U heeft een gemengde loopbaan en bent jonger dan 55 jaar

In dat geval zal u in de loop van 2017 zelf een raming kunnen maken van uw pensioen via de “pensioenmotor” van de overheid: mypension.be. In afwachting hiervan, kan u voor advies terecht bij één van de pensioenpunten van de Federale Pensioendienst : pensioenpunt.be.

U bent uitsluitend zelfstandige geweest

Als u een zuivere pensioenloopbaan als zelfstandige heeft, kan u uw pensioen inschatten op basis van een eenvoudige tabel. 

Leeftijd Loopbaan Gezinshoofd Alleenstaande
Minimumpensioen
60 jaar 40/45 1 383,16 1 106,87
61 jaar 41/45 1 417,73 1 134,54
62 jaar 42/45 1 452,31 1 162,21
63 jaar 43/45 1 486,89 1 189,89
64 jaar 44/45 1 521,47 1 217,56
65 jaar 45/45 1 556,05 1 245,23
Maximumpensioen
65 jaar 45/45 1 756,60 1 405,28

Vragen bij uw pensioenberekening?

Nadat u uw pensioenberekening hebt ontvangen, kunt u met uw vragen terecht bij verschillende instanties:

  • het gratis telefoonnummer bij de overheid: 1765
  • de pensioenpunten van de Federale Pensioendienst. Die vindt u op pensioenpunt.be
  • de pensioendienst van Acerta op het nummer : 03 829 23 29

Afkoop studieperiode

Infodocument

Afkoop studieperiode

Aanvraagformulier

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
VAPZ
POZ
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Starten met personeel
Starten met personeel
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer