Naar inhoud

Home Onderneming Wijzigingen onderneming

Wijzigingen onderneming

Het is belangrijk uw bedrijfsactiviteiten op de best mogelijke manier te organiseren. Zo kunt u beslissen om over te schakelen naar een meer geschikte ondernemingsvorm, de naam, het bankrekeningnummer of het adres van uw onderneming te wijzigen of een nieuwe vestiging te openen. U kunt er ook voor kiezen een bijkomende commerciële activiteit uit te oefenen of om een van uw activiteiten stop te zetten.

Vergeet het Acerta Ondernemingsloket niet!

Wanneer uw commerciële gegevens wijzigen, denk er dan aan dat ook uw gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aangepast moeten worden. Daarvoor kunt u terecht bij de consulenten van het Acerta Ondernemingsloket. U vindt hun contactgegevens via de link Contact. Iedere wijziging kost 87 euro, voor bijkomende vestigingseenheden betaalt u 87 euro per bijkomende eenheid.

KBO Private Search

Sinds 2010 kunnen ondernemingen bepaalde gegevens in de KBO zelf beheren. De gegevens die online kunnen gewijzigd worden zijn louter informatief van aard: naam van de website, telefoon- en faxnummers, e-mailadres, bankrekeningnummer en handelsbenaming. De ondernemers kunnen ook het adres van hun vestigingseenheden zelf wijzigen. Beoefenaars van vrije beroepen, niet-handelaars en vzw’s zullen ook de begindatum, het adres en de activiteiten kunnen inschrijven en wijzigen. Uniek voor vzw’s is dat zij deze gegevens ook zelf zullen kunnen schrappen.

Hoe doet u dat?
U kunt de informatie over uw bedrijf raadplegen via de toepassing “KBO Private Search” van de Federale Overheidsdienst Economie. Om toegang te krijgen tot deze internetsite, moet u gebruik maken van uw elektronische identiteitskaart of van een ‘token’ dat u kunt aanvragen. Na deze identificatie krijgt u de ondernemingen te zien waarvoor u bevoegd bent. En dan kunt u aan de slag om sommige gegevens aan te passen. U kunt ook de identificatiegegevens van uw gevolmachtigden (mandatarissen) aan de KBO doorgeven en verder beheren.

Denk ook aan uw vergunningen!
Als u de gegevens over uw vestigingseenheid via de Private Search aangepast hebt, kan het zijn dat u toch nog enkele acties moet ondernemen. We denken bijvoorbeeld aan de vergunningen die per vestigingseenheid moeten aangevraagd worden (voedingsmiddelenvergunning, vergunning beenhouwer-spekslager (enkel in Brussel en Wallonië), Sabam en billijke vergoeding, milieuvergunning, enz.). Een verandering van adres vergt vaak een nieuwe vergunningsaanvraag of een meldingsplicht.

Toch beter via Acerta Ondernemingsloket?
De Private Search is geen must. U kan uw gegevens nog altijd laten aanpassen door Acerta Ondernemingsloket. Dat kost dan wel een beetje geld, maar zo bent u zeker dat de wijzigingen correct worden uitgevoerd en dat ook rekening gehouden wordt met mogelijke neveneffecten, zoals de aanpassingen van uw vergunningen.

Voor bijkomende inlichtingen kan u Acerta contacteren.

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
VAPZ
POZ
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Starten met personeel
Starten met personeel
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer