Naar inhoud

Tarieven voor verrichtingen in de KBO

Hoeveel betaal ik voor verrichtingen door het ondernemingsloket? (Bedragen 2018, BTW inclusief)

Inschrijving, Wijziging of doorhaling onderneming
Tarief voor alle inschrijvingen en wijzigingen in de KBO
De wijzigingen waarop dit tarief van toepassing is betreffen:
  • de economische activiteiten
  • de personen die de ondernemersvaardigheden bewijzen
  • de begin- of stopzettingsdatum van de onderneming of van een vestigingseenheid
  • de lokalisatie van een vestigingseenheid
Dit eenheidstarief bedraagt 87 euro per (vestigings-)eenheid. Voor alle ondernemingsloketten is hetzelfde uniek tarief geldig
Tarieven voor uittreksels van de gegevens in de KBO
Uittreksel voor binnenland: 12,50 euro (incl BTW)
Uittreksels voor het buitenland: 42,35 euro + 42,35 euro per bijkomende vestigingseenheid (het uittreksel is voorzien van een dienststempel van FOD Economie. Indien een legalisatie bij de FOD Buitenlandse Zaken nodig is, moet u dit zelf in orde brengen)
Aanvullende diensten
BTW-nr
Activeren 66,55
Wijzigen of stopzetten 52,03
   
Vergunning FAVV Registratie, toekennning of erkenning  
Aanvraag 66,55
Wijziging 66,55
Stopzetting 66,55
   
Vergunning beenhouwer-spekslager  
Aanvraag 72,60
   
Attest ondernemersvaardigheden  
Aanvraag 72,60
   
Neerlegging griffie  
Oprichting 275,76
Wijziging 161,78
   
Gelijkwaardig verklaren buitenlands diploma 85,91
   
Afleveren afschriften KBO (per vestigingseenheid)  
Uittreksel (max. 1 VE) 12,50
Uittreksel per bijkomende VE 12,50
Apostille 42,35
Apostille per bijkomende VE 42,35
   
Advies 73,81
   
Erkenning als dienstencheque-onderneming  
Aanvraag 121,00
Wijziging 121,00
Stopzetting 121,00
   
Muziek in de onderneming  
Aanvraag 72,60
Wijziging 72,60
Stopzetting 72,60
   
Erkenning als aannemer  
Aanvraag /hernieuwing (standaard) 121,00
Aanvraag /hernieuwing (comfort) 273,46
Wijziging 121,00
Stopzetting 121,00
   
Register vervangende ondernemer  
Inschrijving 33,50
Inschrijving in afwachting contract 87,00
Wijziging
33,50
Hernieuwing, stopzetting 0,00
Alle bedragen in euro
Kaart ambulante handel
  aanvraag als wijziging van de
Werkgever 150,00
50,00
Aangestelde A 100,00 100,00
Aangestelde B onbepaalde duur 100,00 50,00
Aangestelde B bepaalde duur 50,00 50,00
Alle bedragen in euro
Kermiskaart
  aanvraag als wijziging van de
Werkgever 150,00 50,00
Aangestelde verantwoordelijke 100,00 100,00
Alle bedragen in Euro
Beroepskaart
Aanvraag 140,00
Aflevering (per jaar geldigheid) 90,00
Alle bedragen in Euro
Publicatietarieven Belgisch Staatsblad
De 5 verschillende tarieven afhankelijk van uw rechtsvorm en het onderwerp van de akte.

Met ingang van 1 maart 2018 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld:
De gratis publicatie
De mogelijkheid van de gratis publicatie is voorbehouden voor situaties waarin de wetgever een aantal gratis bekendmakingen voorziet of als er een vergissing moet rechtgezet worden. U mag daarbij als indiener van de akte niet verantwoordelijk zijn voor de fout.
De ondernemingen
Oprichting
227,30 EUR + 21% BTW = 275,76 EUR , voor een op papier neergelegde oprichtingsakte
184,10 EUR, + 21% BTW = 222,76 EUR, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte
Wijziging
133,70 EUR, + 21% BTW = 161,78 EUR, voor een akte tot wijziging
Elke wijziging na de oprichting gebeurt aan het laagste tarief.
De VZW’s en de stichtingen
Oprichting
157,80 EUR, + 21% BTW = 190,94 EUR, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte
114,00 EUR, + 21% BTW = 137,94 EUR, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte
Wijziging
106,90 EUR, + 21% BTW = 129,35 EUR, voor een akte tot wijziging
Elke wijziging na de oprichting gebeurt aan het laagste tarief.
Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
VAPZ
POZ
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Starten met personeel
Starten met personeel
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer