Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Terug naar het overzicht

28-07-17 Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen in het sociaal statuut van de zelfstandigen. We zetten ze voor u op een rijtje. Deze maatregelen gaan in vanaf 2018, tenzij anders aangegeven.

Sociale bijdragen

 • De sociale bijdragen in de eerste twee startjaren worden verlaagd. Op basis van het barema van 2017 zou dat geven:
  -eerste jaar: 1/3 van de minimumbijdrage of 234,07 euro per kwartaal (incl. beheerskost);
  -tweede jaar: 2/3 van de minimumbijdrage of 468,14 euro per kwartaal (incl. beheerskost).

Vrijetijdswerk social profit en deeleconomie

 • Wie minstens 80 % in hoofdberoep werkt - ook een zelfstandige - zal via ‘vrijetijdswerk’ tot 500 euro per maand of 6 000 euro per jaar kunnen bijverdienen zonder belastingen of sociale bijdragen te betalen. Het moet gaan over specifieke functies in de social profit (sportcoach, scheidsrechter, naschoolse kinderopvang, dirigent van het plaatselijk koor, inslapen bij mindervaliden, lesgever bij een cultureel-educatieve organisatie, seingever bij evenementen, …).
 • Idem voor activiteiten in de deeleconomie (erkende internetplatformen), al geldt daar de 80 %-werknorm niet.
 • Idem voor ‘burger-tot-burger activiteiten’. Dit concept moet de regering nog wel uitwerken.

Ziekteverzekering

 • De carensmaand, namelijk de niet-vergoedbare periode, in de verzekering arbeidsongeschiktheid wordt gehalveerd. De arbeidsongeschikt erkende zelfstandige zal dus recht hebben op een uitkering na 14 dagen.

Pensioenen

 • Het minimumpensioen van de werknemers verhoogt met 0,7 % voor gepensioneerden met volledige loopbaan. Traditioneel volgt dan ook een verhoging voor de zelfstandigen.
 • De eenheid van loopbaan in de pensioenberekening wordt geschrapt. Een loopbaan van 46/45 of hoger wordt dus mogelijk. Voor gelijkgestelde dagen boven de eenheid zal er echter geen pensioenrecht zijn, tenzij ze voordeliger uitvallen dan de gewerkte dagen.
 • Vanaf 2019 wil de regering sleutelen aan de gelijkgestelde periodes zodat die minder pensioen opleveren dan de actieve periodes.
 • Vanaf 2019 zal er ook een systeem van deeltijds pensioen ingevoerd worden.
Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Onderneming
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Eerste werknemer
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer