Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Verlenging betalingsuitstel sociale bijdragen land- en tuinbouw

Terug naar het overzicht

14-07-17 Verlenging betalingsuitstel sociale bijdragen land- en tuinbouw

Bent u land- of tuinbouwer en ondervindt u moeilijkheden door de voorbije vrieskou en de huidige uitzonderlijke zomerse droogte? Dan kan u bij uw sociaal verzekeringsfonds een aanvraag doen om de sociale bijdragen van het derde kwartaal van 2016 tot en met het derde kwartaal van 2017 met een jaar uitstel te betalen. Deze maatregel is een verlenging van het eerste betalingsuitstel, dat voor het eerst eind 2014 werd ingevoerd door Minister van Zelfstandigen en Landbouw Borsus.

De aanvraag tot betalingsuitstel moet bij Acerta worden ingediend voor 30 september 2017. Acerta controleert op basis van de NACE-code of u wel degelijk actief bent in de land- en tuinbouwsector. Reeds betaalde bijdragen worden niet terugbetaald. Het uitstel van betaling heeft geen enkele invloed op het sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering, … ), op voorwaarde dat u de bedoelde bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt.

De snelste manier om een aanvraag in te dienen is via e-mail. Onze contactgegevens vindt u op de afrekening. Vermeld in deze mail zeker volgende gegevens:

  • in het onderwerp van uw e-mail: “Aanvraag uitstel land- en tuinbouw”;
  • uw klantennummer (zie uw afrekening);
  • uw ondernemingsnummer;
  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • de naam en zetel van uw bedrijf;
  • de kwartalen waarvoor u uitstel wenst.

Het gaat om een betalingsuitstel, geen afstel. U moet dus de uitgestelde kwartaalbijdrage na een jaar betalen, samen met de sociale bijdrage van dat moment.

Wanneer het betalingsuitstel geen voldoende financiële ademruimte biedt, kan u (ook) een vermindering van uw voorlopige bijdragen aanvragen en/of een aanvraag tot vrijstelling bij de Commissie voor vrijstelling van bijdragen indienen. Daarover ontvangt u na uw aanvraag nog meer informatie.
 

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Onderneming
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Eerste werknemer
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer