Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Sociale bijdragen 2017 : wat verandert er?

Terug naar het overzicht

23-12-16 Sociale bijdragen 2017 : wat verandert er?

Net zoals vorig jaar, betaalt u in 2017 eerst voorlopige sociale bijdragen. Die worden berekend op de inkomsten van 3 jaar terug, uit 2014 dus. Voor de berekening van de sociale bijdragen worden de inkomsten van 2014 geïndexeerd. De coëfficiënt die we dit jaar gebruiken voor deze indexering bedraagt 1,0470412.

In het kader van de taxshift daalt ook dit jaar het bijdragepercentage met 0,5%. Daardoor betaalt u in 2017, vanaf het 2de jaar dat u zelfstandige bent, nog maar 21% sociale bijdragen op uw beroepsinkomen.

De beheerskost van Acerta blijft ook in 2017 ongewijzigd. Bij Acerta betaalt u de laagste bijdrage van het land met een beheerkostenpercentage van slechts 3,05%.  

In onderstaande tabellen vindt u de bedragen voor 2017.
 

Startende zelfstandigen: voorlopige bijdragen 2017 (incl. beheerskosten)

Hoofdberoep Netto jaarinkomen Kwartaalbijdrage 1e jaar Kwartaalbijdrage 2e jaar Kwartaalbijdrage 3e jaar
Voor de pensioenleeftijd 13 296,25 702,21 719,34 719,34
Na de pensioenleeftijd 2 942,03 155,38 159,17 159,17
Bijberoep en gelijkstelling bijberoep (art. 37)        
Verwacht inkomen lager dan de vrijstellingsgrens 1 471,00 0,00 0,00 0,00
Verwacht inkomen hoger dan de vrijstellingsgrens 1 471,01 77,69 79,59 79,59
Gepensioneerden        
Verwacht inkomen lager dan de vrijstellingsgrens 2 942,02 0,00 0,00 0,00
Verwacht inkomen hoger dan de vrijstellingsgrens 2 942,03 111,42 111,42 111,42
Meewerkende echtgenote (m/v)        
Ministatuut (= arbeidsongeschiktheid) 13 296,25 27,06 27,06 27,06
Maxistatuut (= volledige verzekering) 5 841,04 308,48 316,00 316,00

Voorlopige en definitieve bijdragen per kwartaal, inclusief beheerskosten

Netto beroepsinkomen op jaarbasis

Hoofdberoep Vrijgesteld
inkomen
Schijf tot
13 296,24
5 841,03 (*)
Schijf tot
57 415,67
Schijf tot
84 612,53
Maximum
kwartaal-
bijdrage
Voor de pensioenleeftijd - 719,34 5,25 % 3,54 % 4 098,39
Overlevingspensioen met toegelaten beroepsactiviteit          
Weduw(e)(naar) zonder kinderlast - 719,34 5,25 % 3,54 % 791,66
Weduw(e)(naar) met kinderlast - 719,34 5,25 % 3,54 % 989,57
Bijberoep en gelijkstelling bijberoep (art 37)          
Bijberoep 1 471,00 5,25 % 0,1975 % 0,1275 % 152,59
Gelijkstelling met een bijberoep 1 471,00 5,25 % tot een max. inkomen van: 6 965,11  
Meewerkende echtgenote (m/v)          
Ministatuut (= arbeidsongeschiktheid) - 27,06 0,1975 % 0,1275 % 152,59
Maxistatuut (= volledige verzekering) (*) - 316,00 5,25 % 3,54 % 4 098,39
Stopzetting van het beroep: voortgezette verzekering          
Volledige verzekering - 694,00 4,86 % 3,1275 % 3 752,04
Verzekering pensioen + kinderbijslagen - 431,60 2,945 % 1,8925 % 2 272,86
Vervroegd gepensioneerde met toegelaten beroepsactiviteit          
Zonder kinderlast 2 942,02 3,675 %     238,02
Met kinderlast 2 942,02 3,675 %     357,01
Gepensioneerde vanaf de normale pensioenleeftijd          
Zonder pensioen 2 942,02 5,25 % 5,25 % 3,54 % 4 098,39
Met pensioen 2 942,02 3,675 % 3,675 % 3,54 % 3 166,51
Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Onderneming
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Eerste werknemer
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer