Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Hervorming Commissie voor vrijstelling van bijdragen

Terug naar het overzicht

28-09-18 Hervorming Commissie voor vrijstelling van bijdragen

Bent u zelfstandige en ondervindt u financiële moeilijkheden zodat u uw sociale bijdragen niet meer kan betalen? Dan kan u onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling aanvragen bij de Commissie voor Vrijstelling van bijdragen.

Maar opgelet: vanaf 1 januari 2019 wordt deze bevoegdheid overgedragen naar het RSVZ. Vanaf die datum zal ook een nieuwe reglementering van toepassing zijn.

Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, werd een overgangsregeling uitgewerkt. Zo kunnen er vanaf 1 oktober 2018 tot 31 december 2018 geen aanvragen tot vrijstelling worden ingediend. Om de zelfstandigen niet te benadelen, wordt de aanvraagtermijn verlengd met drie maanden. Zo kan u een aanvraag vrijstelling voor het vierde kwartaal van 2017 nog tot uiterlijk 31 maart 2019 indienen.

U kan ons tijdens de overgangsperiode wel een brief sturen waarin u vraagt om één of meerdere kwartaalbijdragen vrij te stellen. U vindt onze contactgegevens op uw afrekening. Van zodra de nieuwe aanvraagformulieren klaar zijn, zullen wij u deze bezorgen. Vervolgens houden wij uw aanvraag in beraad. Deze zal dan vanaf 1 januari 2019 worden behandeld via de nieuwe procedure.

Aanvragen die werden ingediend tot en met 30 september 2018, worden nog wel behandeld door de huidige Commissie.

Van zodra er meer nieuws over de nieuwe procedure en aanvraagformulieren beschikbaar is, zullen wij onze website aanpassen.

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
VAPZ
POZ
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Starten met personeel
Starten met personeel
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer