Naar inhoud

Home Klanteninformatie Nieuws Betalingsuitstel sociale bijdragen fipronilcrisis

Terug naar het overzicht

25-08-17 Betalingsuitstel sociale bijdragen fipronilcrisis

Bent u zelfstandige en ondervindt u moeilijkheden door de fipronilcrisis? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van het tweede, derde en vierde kwartaal van 2017 met een jaar uitstel te betalen.

U moet uw aanvraag indienen vóór 31 oktober 2017. De snelste manier is via e-mail. Onze contactgegevens vindt u op de afrekening. Vermeld in deze mail zeker de volgende gegevens:
in het onderwerp van uw e-mail: “Aanvraag betalingsuitstel fipronilcrisis”;

  • uw klantennummer (zie uw afrekening);
  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • uw ondernemingsnummer;
  • de naam en zetel van uw bedrijf.

Bij uw aanvraag voegt u bewijsstukken toe die aantonen dat u financiële problemen ondervindt door de fipronilcrisis (bijvoorbeeld omzetverlies of vernietiging eieren).

De reeds betaalde bijdrage kan niet worden terugbetaald. Ondanks het feit dat de betaling van de sociale bijdrage uitgesteld wordt, blijft u in orde voor uw sociaal statuut (kinderbijslagen, ziekteverzekering, …), op voorwaarde dat u de bedoelde bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt.

Het gaat om een betalingsuitstel, geen afstel. U moet dus de uitgestelde kwartaalbijdrage na een jaar betalen, samen met de bijdrage van dat moment. Als dat problematisch is, kan u (ook) een vermindering van uw voorlopige bijdragen van 2017 aanvragen en/of een aanvraag tot vrijstelling bij de Commissie voor vrijstelling van bijdragen indienen. Daarover ontvangt u na uw aanvraag nog meer informatie.

Opgelet: indien u gebruik maakt van het betalingsuitstel, is de betaalde VAPZ-premie voor 2017 niet fiscaal aftrekbaar.
 

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Eerste werknemer
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer