Naar inhoud

Home Klanteninformatie FAQ Hoe worden mijn sociale bijdragen nu eigenlijk berekend?

Terug naar overzicht

FAQ

Hoe worden mijn sociale bijdragen nu eigenlijk berekend?

Voor de berekening van de sociale bijdragen baseert Acerta zich, zoals alle andere fondsen, op de gegevens die de fiscale overheid doorgeeft. Het gaat dan over de brutoberoepsinkomsten, verminderd met de bedrijfsuitgaven, -lasten en -verliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting.

Uw sociale bijdragen worden voorlopig berekend op uw inkomsten van drie jaar geleden. Na ongeveer 2 jaar worden deze bijdragen geregulariseerd op uw inkomsten van het lopende bijdragejaar.

Startende zelfstandigen hebben een aangepaste regeling, met wettelijk vastgelegde minimumbijdragen.

Uw hoedanigheid speelt ook een rol. Wie zelfstandige in bijberoep is zal minder sociale bijdragen betalen bij een beperkt inkomen dan een zelfstandige in hoofdberoep.

Ook voor een gepensioneerde en meewerkende echtgenotes in het ministatuut gelden bijzondere bjdragepercentages. U leest er meer over in het deel Sociale Bijdragen.

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Eerste werknemer
Aanwerven
Verlonen
Starten met personeel?
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer