Naar inhoud

FAQ

Heeft u een specifieke vraag, stel ze dan hier.

 1. Ik wil mijn zelfstandige activiteit stopzetten. Hoe ga ik tewerk en welke bijdragen moet ik nog betalen?
 2. Hoe worden mijn sociale bijdragen nu eigenlijk berekend?
 3. Wanneer kan ik als zelfstandige met pensioen? Mag ik nog verder werken?
 4. Wat is het verschil tussen een gewone vapz en een sociale vapz?
 5. Ik wil personeel aannemen. Wat moet ik doen?
 6. Wanneer en hoe kan ik naar Acerta overstappen?
 7. Mijn mandaat in de vennootschap wordt onbezoldigd. Moet ik dan nog sociale bijdragen betalen?
 8. Moet ik ook bijdragen betalen als ik geen inkomsten heb?
 9. Tellen stopzettingsmeerwaarden mee voor de berekening van sociale bijdragen?
 10. Ik krijg ook voordelen in natura? Liggen mijn bijdragen dan hoger?
 11. Ik was niet in staat om mijn bijdragen te betalen. Verlies ik nu mijn kinderbijslag?
 12. Ik heb betalingsmoeilijkheden. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 13. Komt mijn vennootschap in aanmerking voor een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage?
 14. Een medewerker toonde voor de opstart van mijn onderneming zijn kennis van het bedrijfsbeheer en zijn beroepskennis aan. Wat als die medewerker mijn onderneming verlaat?
 15. Ik ben net bevallen? Waar heb ik recht op als zelfstandige?
 16. Wat moet ik doen als ik van mijn zelfstandig bijberoep mijn hoofdberoep wil maken?
 17. Ik ben momenteel arbeidsongeschikt en ontvang een uitkering van het ziekenfonds. Kan ik terug gaan werken met behoud van de uitkering?
 18. Ik ben arbeidsongeschikt geworden. Waar kan ik op rekenen?
 19. Mijn echtgeno(o)t(e) gaat me helpen in mijn zaak. Wat houdt het statuut van de meewerkende echtgeno(o)t(e) juist in?
 20. Ik heb een loopbaanattest ontvangen. Maar wat betekenen de termen op dit attest nu juist?
 21. Ik heb een afrekening ontvangen. Maar wat betekenen de termen op deze afrekening nu juist?
 22. Ik heb een eindafrekening ontvangen voor een periode, gelegen voor 2015. Wat betekenen de termen op deze eindafrekening nu juist?
 23. Wat is een anomalie en hoe los je ze op?
 24. Ik heb een eindafrekening voor 2015 ontvangen. Wat betekenen de termen op deze eindafrekening nu juist?
Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
VAPZ
POZ
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Starten met personeel
Starten met personeel
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer