Naar inhoud

Home Klanteninformatie Documenten Aansluiting bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

Aansluiting bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

Aansluitingsverklaring zelfstandige of helper | 290KB

Via dit formulier sluit u als natuurlijke persoon aan bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds.

Downloaden

Aansluitingsverklaring meewerkende echtgeno(o)t(e) | 257KB

Via dit formulier sluit je als aan bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds als je geen eigen statuut hebt en je jouw zelfstandige partner helpt (buiten de vennootschap). Enkel voor gehuwden en wettelijk samenwonenden.

Downloaden

Aansluitingsverklaring vennootschap | 267KB

Vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Met dit document sluit u de pas opgerichte vennootschap aan of muteert u met uw bestaande vennootschap naar het sociaal verzekeringsfonds van Acerta.

Downloaden

Verklaring van overkomst : overstappen naar Acerta | 257KB

Reeds actieve zelfstandigen die al aangesloten zijn bij een ander fonds maar naar Acerta willen overstappen, doen dit via deze bundel (verklaring van ontslag bij hun huidig fonds + verklaring van aansluiting bij Acerta).

Downloaden
Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
VAPZ
POZ
Onderneming
Je eigen website
Wijzigingen onderneming
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Starten met personeel
Starten met personeel
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer