Naar inhoud

Home Infobank FAQ Wat is het verschil tussen een gewone vapz en een sociale vapz?

Terug naar overzicht

FAQ

Wat is het verschil tussen een gewone vapz en een sociale vapz?

Bij Acerta hebt u de keuze tussen twee formules. In de gewone VAP kunt u tot 8,17% van uw beroepsinkomen storten.

Een tweede mogelijkheid is de sociale VAP. U kunt tot 9,40% van uw beroepsinkomen storten. Daarbij hebt u naast het aanvullend pensioen ook een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid wordt de VAPZ-premie verder door de verzekeringsmaatschappij betaald, en vanaf de dertiende maand ontvangt u een maandelijkse rente. De maximumbijdrage voor de sociale pensioenovereenkomst ligt 15% hoger dan voor het gewone VAPZ. U kan dus méér pensioenkapitaal opbouwen. Uw fiscaal en sociaal voordeel liggen ook hoger dan bij een gewone VAPZ

Het bedrag dat u kunt sparen voor uw VAPZ wordt berekend op basis van het beroepsinkomen dat ook als basis voor de berekening van uw sociale bijdragen wordt gebruikt. U kunt het volledige bedrag sparen, maar ook minder. De minimale bijdrage bedraagt 100 euro per jaar.

Hieronder ziet u hoe hoog de VAPZ-bijdragen voor beginnende zelfstandigen zijn, voor de twee VAPZ-formules.

Beginnende zelfstandige Gewoon VAPZ (8,17%) Sociaal VAPZ (9,40%)
12 870,43 1 051,51 of hoger (*) 1 209,82 of hoger (*)

(*) Bent u startende zelfstandige, dan berekent het sociaal verzekeringsfonds uw bijdrage op basis van het wettelijk inkomen waarop uw voorlopige sociale bijdrage berekend wordt. U kunt er ook voor kiezen uw bijdragen op een hoger geraamd inkomen te baseren. Bent u een startende zelfstandige in bijberoep, dan kan u nog geen VAPZ afsluiten.

De onderstaande tabel geeft de VAPZ-bijdragen per jaar weer voor de twee mogelijke VAPZ- formules, voor zelfstandigen die definitieve sociale bijdragen betalen. 

Inkomen 2011 Gewoon VAPZ (8,17%) Sociaal VAPZ (9,40%)
0,00 100,00 100,00
5 346,76 461,93 531,47
7 500,00 647,96 745,51
12 171,10 1 051,51 1 209,82
12 500,00 1 079,93 1 242,51
15 000,00 1 295,91 1 491,02
17 500,00 1 511,90 1 739,52
20 000,00 1 727,89 1 988,02
22 500,00 1 943,87 2 236,52
25 000,00 2 159,86 2 485,03
27 500,00 2 375,84 2 733,53
30 000,00 2 591,83 2 982,03
35 038,07 3 027,09 3 482,82
maximum 3 027,09 3 482,82

Voor het VAPZ werkt Acerta samen met KBC Verzekeringen. Bij leven keert KBC op uw pensioenleeftijd een kapitaal uit. Dit kapitaal is gelijk aan de gestorte bijdragen, verhoogd met een minimum gegarandeerde opbrengst (momenteel 2,25% voor nieuwe stortingen vanaf 1 november 2014) en een jaarlijkse variabele winstdeelname en verminderd met de kosten. Bij overlijden wordt de opgebouwde reserve of het kapitaal bij overlijden (indien u hebt gekozen voor deze optie) uitgekeerd aan de begunstigde(n) van de polis. Deze kapitalen worden op een voordelige manier belast.

Wilt u graag meer weten? Klik hier voor meer informatie over het VAPZ

Bent u overtuigd en wilt u een VAPZ afsluiten? Hoe gaat u nu praktisch te werk?

VAPZ-bijdragen vanaf 2015

De informatie op deze pagina is van toepassing tot en met 31 december 2014. Vanaf 1 januari 2015 verandert de bijdrageberekening voor zelfstandigen ingrijpend. Wat de gevolgen zijn voor de VAPZ-bijdragen leest u op de volgende pagina.

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Hervorming sociale bijdragen 2015
Specifieke situaties
VAPZ
Andere aanvullende verzekeringen
Onderneming
Specifieke situaties
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Personeel
Aanwerven
Verlonen
Ontslaan
Infobank
Documenten
Publicaties
Nieuws
FAQ
Infosessies
Links
Partners
Toolbox
Aansluiting Acerta
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer
Web Specials
Over Acerta
Mijn profiel