Naar inhoud

Home Klanteninformatie FAQ Tellen stopzettingsmeerwaarden mee voor de berekening van sociale bijdragen?

Terug naar overzicht

FAQ

Tellen stopzettingsmeerwaarden mee voor de berekening van sociale bijdragen?

Ja, stopzettingsmeerwaarden zijn inkomsten die gerealiseerd worden naar aanleiding van de volledige en definitieve stopzetting van een bedrijf of bedrijfstak. Zij worden (deels) afzonderlijk belast. Het kan bv. gaan om meerwaarden op activa (bijvoorbeeld: bedrijfsuitrusting, gebouwen, ...) of om winsten behaald na de stopzetting (bijvoorbeeld commissielonen op vroegere zaken, ...).
 
Een stopzettingsmeerwaarde of een andere afzonderlijk belastbare meerwaarde of premie telt mee voor de berekening van de sociale bijdragen. Dit principe geldt voor de bijdragen vanaf het tweede kwartaal van 1992.

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Wijzigingen sociaal statuut
Verzekeringen
Pensioen
Wettelijk pensioen
Pensioen berekenen
Met pensioen gaan
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Onderneming
Wijzigingen onderneming
Aftrekbare kosten
Vervangende ondernemer
Bedrijfsleider
Eerste werknemer
Aanwerven
Verlonen
Klanteninformatie
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Infosessies
Tools
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer