Naar inhoud

Home Infobank FAQ Tellen stopzettingsmeerwaarden mee voor de berekening van sociale bijdragen?

Terug naar overzicht

FAQ

Tellen stopzettingsmeerwaarden mee voor de berekening van sociale bijdragen?

Ja, stopzettingsmeerwaarden zijn inkomsten die gerealiseerd worden naar aanleiding van de volledige en definitieve stopzetting van een bedrijf of bedrijfstak. Zij worden (deels) afzonderlijk belast. Het kan bv. gaan om meerwaarden op activa (bijvoorbeeld: bedrijfsuitrusting, gebouwen, ...) of om winsten behaald na de stopzetting (bijvoorbeeld commissielonen op vroegere zaken, ...).
 
Een stopzettingsmeerwaarde of een andere afzonderlijk belastbare meerwaarde of premie telt mee voor de berekening van de sociale bijdragen. Dit principe geldt voor de bijdragen vanaf het tweede kwartaal van 1992.

Wat Acerta voor u kan doen!
Maak uw profiel aan
Sociaal statuut
Rechten en plichten
Hervorming sociale bijdragen 2015
Specifieke situaties
VAPZ
Andere aanvullende verzekeringen
Onderneming
Specifieke situaties
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Personeel
Aanwerven
Verlonen
Ontslaan
Infobank
Documenten
Publicaties
Nieuws
FAQ
Infosessies
Links
Partners
Toolbox
Aansluiting Acerta
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer
Web Specials
Over Acerta
Mijn profiel