Naar inhoud

Home Infobank FAQ Ik wil mijn zelfstandige activiteit stopzetten. Hoe ga ik tewerk en welke bijdragen moet ik nog betalen?

Terug naar overzicht

FAQ

Ik wil mijn zelfstandige activiteit stopzetten. Hoe ga ik tewerk en welke bijdragen moet ik nog betalen?

U moet de stopzetting van uw zelfstandig beroep binnen 15 dagen meedelen aan uw sociaal verzekeringsfonds. U doet dit door middel van een officieel bewijsstuk en een verklaring op eer. De verklaring op eer vindt u hieronder:

De sociale bijdrage is ondeelbaar en kan niet omgerekend worden naar het aantal gewerkte dagen of weken. Het kwartaal waarin u stopt als zelfstandige is steeds volledig verschuldigd. U bent geen sociale bijdragen verschuldigd vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u uw activiteit hebt stopgezet. Er zijn wel enkele uitzonderingen:

  • Als u uw activiteit stopzet in het kwartaal waarin u de pensioenleeftijd bereikt of met vervroegd pensioen gaat, is de bijdrage voor dat kwartaal niet meer verschuldigd.
  • Bij overlijden is de sociale bijdrage niet meer verschuldigd voor het kwartaal van het overlijden.


Meer informatie over de stopzetting, de voortgezette verzekering, de gelijkstelling wegens ziekte en de faillissementsuitkering vindt u in het deel Stopzetting.

Wat Acerta voor u kan doen!
Maak uw profiel aan
Sociaal statuut
Rechten en plichten
Hervorming sociale bijdragen 2015
Specifieke situaties
VAPZ
Andere aanvullende verzekeringen
Onderneming
Specifieke situaties
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Personeel
Aanwerven
Verlonen
Ontslaan
Infobank
Documenten
Publicaties
Nieuws
FAQ
Infosessies
Links
Partners
Toolbox
Aansluiting Acerta
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer
Web Specials
Over Acerta
Mijn profiel