Naar inhoud

Home Infobank FAQ Hoe worden mijn sociale bijdragen nu eigenlijk berekend?

Terug naar overzicht

FAQ

Hoe worden mijn sociale bijdragen nu eigenlijk berekend?

Voor de berekening van de sociale bijdragen baseert Acerta, zoals alle andere fondsen, zich op de gegevens die de fiscale overheid doorgeeft. Het gaat dan over de brutoberoepsinkomsten, verminderd met de bedrijfsuitgaven, -lasten en -verliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting.

Uw sociale bijdragen worden berekend op uw inkomsten van drie jaar geleden. Startende zelfstandigen hebben een aangepaste regeling, met wettelijk vastgelegde minimumbijdragen.

Uw hoedanigheid speelt ook een rol. Wie zelfstandige in bijberoep is zal minder sociale bijdragen betalen bij een beperkt inkomen dan een zelfstandige in hoofdberoep.

Ook voor een gepensioneerde en meewerkende echtgenotes in het ministatuut gelden bijzondere bjdragepercentages. U leest er meer over in het deel Sociale Bijdragen.

Sociale bijdragen vanaf 2015

De informatie op deze pagina is van toepassing tot en met 31 december 2014. Vanaf 1 januari 2015 verandert de bijdrageberekening voor zelfstandigen ingrijpend.

Meer info?

Sociaal statuut
Rechten en plichten
Hervorming sociale bijdragen 2015
Specifieke situaties
VAPZ
Andere aanvullende verzekeringen
Onderneming
Specifieke situaties
Steunmaatregelen
Aftrekbare kosten
Personeel
Aanwerven
Verlonen
Ontslaan
Infobank
Documenten
Publicaties
Nieuws
FAQ
Infosessies
Links
Partners
Toolbox
Aansluiting Acerta
Aanvraag attesten
Berekeningen
€-conometer
Web Specials
Over Acerta
Mijn profiel